Bestellen en gelijk een account aanmaken

Door een account op MaxiTrading.nl aan te maken, kunt de status van uw order(s) online volgen. Toekomstige bestellingen kunnen bovendien sneller worden gedaan. Ook kunt u uw bestelhistorie raadplegen, gemakkelijk herhaalorders plaatsen en meerdere afleveradressen opslaan in uw persoonlijke adresboek.

Persoonlijke gegevens

Voer uw e-mailadres en een wachtwoord in om uw account aan te maken.

* Emailadres:
* Wachtwoord:
* Wachtwoord bevestigen:

Verzendgegevens

Voer uw bedrijfsnaam en het afleveradres voor uw bestelling in.

Bedrijfsnaam:
* m/v:

* Voorletter(s):
* Achternaam:
* Adres:
Toevoeging:
* Postcode:
* Plaats:
Provincie:
* Land:
* Telefoon:
Fax:MaxiTrading Promotieartikelen B.V. is onderdeel van MultiGift Relatiegeschenken B.V.